logo

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

1. Beheer

De website www.pekekuiken.nl staat onder beheer van Ateliers Edam. De contactgegevens zijn te vinden op www.pekekuiken.nl.

2. Gegevens van bezoekers

Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.pekekuiken.nl worden tijdelijk bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie, Ateliers Edam zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Gegevens die door de klant verstrekt worden kunnen onder meer voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
3a Het verwerken van de aanvraag.
3b Het sturen van één of meerdere mails, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
3c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, hetgeen kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan www.pekekuiken.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
4a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Ateliers Edam kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Ateliers Edam voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
share
Twitter
share
© Copyright     |    Realisatie website | Webconstruct.nl